Historic NIS/SV Timetables

These timetables are taken from Spoorwegstations op Java, by Michiel van Ballegoijen de Jong.

1867 Timetable

NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG.

Opening voor de Exploitatie van het gedeelte der lijn van
SAMARANG TOT TANGOENG,
op den 10den Augustus 1867.
Uren van vertrek en aankomst der Treinen.
Van Samarang naar Tangoeng.Van Tangoeng naar Samarang.
STATION.Gemengde Trein.Prijzen der Plaatsen.STATION.Gemengde Trein.Prijzen der Plaatsen.
No.1.No.2.
UREN VANUREN VAN
Aankomst.Vertrek. 1e klasse2e klasse 3e klasseAankomst. Vertrek.1e klasse 2e klasse3e klasse
Samarang
Allas-Toewa
Broemboeng
Tangoeng
Voormidd.
-
-.--
7.12
7.31
8.--
Voormidd.
-
7.--
7.17
7.36
-.--
--
f 0.85
" 1.70
" 3.00
--
f 0.40
" 0.85
" 1.50
--
f 0.12
" 0.23
" 0.42
Tangoeng
Broemboeng
Allas-Toewa
Samarang
Namiddag
-
-.--
4.24
4.43
5.--
Namiddag
-
4.--
4.29
4.48
-.--
--
f 1.45
" 2.30
" 3.00
--
f 0.70
" 1.15
" 1.50
--
f 0.20
" 0.32
" 0.42
   SAMARANG, den 1sten Augustus 1867.
   NB. Officiëele Gidsen, inhoudende de uren van vertrek en aankomst der Treinen, de verschillende tarieven en de bepalingen voor het vervoer van reizigers, bagage, koopmansgoederen, bestelgoederen, paarden, rijtuigen en vee, bij den Nederlandsch-Indischen Spoorweg, zijn à f 0.50 te verkrijgen aan alle stations en alom in den boekhandel.
Het Comite van Bestuur,
G. H. MIESEGAES
A. OLTMANS


(1990)

1872 Timetable

Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij.

Uren van vertrek voor den dienst,
aanvang nemende den 10den Juni 1872.
Van Samarang naar Kedong-Djattie
Soeracarta en Djocjacarta.
Van Djocjacarta naar Soeracarta
Kedong-Djattie en Samarang.
STATIONS. Gemengde-Treinen. STATIONS. Gemengde-Treinen.
2
v.m.
4
v.m.
6
n.m.
7
n.m.
1
v.m.
3
v.m.
5
v.m.
8
n.m.
Samarang
Broemboeng
Tangoeng
vertr.
"
"
Ked.-Djatt.aank.
vertr.
Padas
Telawa
Serang
"
"
"
Goendihaank.
vertr.
Lawang
Salem
Kalie-Osso
"
"
"
Soloaank.
vertr.
Poerwodadie
Delangoe
Tjepper
"
"
"
Klattenaank.
vertr.
Srowot
Brambanan
Kalassan
Djocja
"
"
"
aank.
7.30
7.39
8.  2
8.16
8.32
8.38
8.53
9.  6
9.19
9.35
8.20
8.45
9.  5
9.26
9.36
9.50
10.11
door
10.45
10.51
11.22
11.40
11.56
12.14
12.36
12.47
1.  8
1.20
1.36
1.42
1.55
2.  6
2.17
2.34
1.  3
1.33
1.58
2.19
2.34
2.47
3.15
3.39
3.53
4.  3
4.36
5.  2
5.22
5.43
3.15
3.24
3.47
4.  1
4.17
4.23
4.38
4.51
5.  4
5.12
Djocja
Kalassan
Brambanan
Srowot
vertr.
"
"
"
Klattenaank.
vertr.
Tjepper
Delangoe
Poerwodadie
"
"
"
Soloaank.
vertr.
Kalie-Osso
Salem
Lawang
"
"
"
Goendihaank.
vertr.
Serang
Telawa
Padas
"
"
"
Ked.-Djatt.aank.
vertr.
Tangoeng
Broemboeng
Samarang
"
"
aank.
6.50
7.17
7.39
8.  5
8.31
8.41
9.  1
9.25
9.53
10.  3
10.18
10.42
11.  7
11.34
7.30
7.50
8.  3
8.16
8.28
8.34
8.53
9.  7
9.30
9.36
10.51
11.  9
11.20
11.31
11.43
11.49
12.  6
12.18
12.43
12.49
1.10
1.32
1.50
2.  8
2.34
2.40
door
3.19
3.40
3.49
3.59
4.21
4.41
5.  5
3.15
3.35
3.48
4.  1
4.13
4.19
4.38
4.52
5.15
5.21
Van Willem I naar Kedong-Djattie. Van Kedong-Djattie naar Willem I.
STATIONS. Gemengde
trein.
  STATIONS. Gemengde
trein.
 
1
v.m.
2
v.m.
Willem I
Toentang
Bringin
Gogodalem
Tempoeran
Ked.-Djatt.
vertr.
"
"
"
"
aank.
7.18
7.38
8.20
8.38
9.  2
9.20
 
Ked.-Djatt.
Tempoeran
Gogodalem
Bringin
Toentang
Willem I
vertr.
"
"
"
"
aank.
10.15
10.36
11.  8
11.34
12.13
12.30
 
De tijd is de telegraaftijd van Samarang

   De treinen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 meer speciaal voor goederen vervoer bestemd zijn de zoo kunnen de tijden van aankomst en vertrek eenigezijns verschillen.
   De treinen 1 en 6 houden te DJENKILON en GEDANGAN halt.
   Op alle stations en halten zijn verkrijgbaar officiëele gidsen en tabellen van den loop der treinen tegen betaling respectievelijk van 50 en 10 centen per stuk.--

Created by Indra Krishnamurti
Last updated June 22, 2000