Historic NIS/BB Timetables

These timetables are taken from Spoorwegstations op Java, by Michiel van Ballegoijen de Jong.

1871 timetable

Nederl.-Indische Spoorweg-Maatschappij.
Lijn Batavia-Buitenzorg.

OPENING van den Spoorweg van de Kleine Boom en Batavia
tot het Koningsplein, voor het vervoer van Personen,
Bagage en Bestelgoederen,

op Zaturdag 16 September 1871.
TABEL voor den loop der Treinen voor het gedeelte
Kleine Boom, Batavia en Koningsplein.
NAMEN DER STATIONS
EN HALTEN
I. III. V. VII. IX. XI. XIII.
Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver.
Halte Koningsplein
Halte Noordwijk
Overweg Sawa Besar
Overweg Krekot
Hoofdstation Batavia
Overweg Krekot
Halte Kleine Boom
Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein.
-
-
-
-
-
-
6.44
6.18
6.26
6.30
6.38
-
-
-
-
-
-
-
9.8
-
-
8.45
8.53
8.57
9.5
-
-
-
-
-
door
door
10.3
door
10.16
9.45
9.53
door
door
10.6
door
-
-
-
-
-
11.43
door
11.56
11.20
11.23
11.32
11.40
11.46
door
-
-
-
-
-
1.43
-
-
1.20
1.28
1.32
1.40
-
-
-
-
-
-
-
3.43
-
-
3.20
3.28
3.32
3.40
-
-
-
-
-
-
-
4.52
door
5.5
4.30
4.37
4.41
4.49
4.55
door
-
Halte Kleine Boom
Overweg Krekot
Hoofdstation Batavia
Overweg Krekot
Overweg Sawa Besar
Halte Noordwijk
Halte Koningsplein
II. IV. VI. VIII. X. XII. XIV.
Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver. Aan. Ver.
Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein. Omnibustrein.
-
door
7.25
-
-
-
7.52
7.15
door
7.29
7.33
7.41
7.47
-
-
-
-
-
-
-
9.38
-
-
9.16
9.20
9.28
9.33
-
-
door
10.30
-
-
-
10.59
10.20
door
10.35
10.39
10.46
10.54
-
-
door
12.20
door
door
-
12.40
12.10
door
12.23
door
door
12.35
-
-
-
-
-
-
-
2.23
-
-
2.
2.4
2.12
2.18
-
-
-
-
door
door
-
4.22
-
-
4.5
door
door
4.17
-
-
door
5.20
-
-
-
5.45
5.10
door
5.23
5.27
5.35
5.40
-
AANMERKINGEN.

   1. Trein XIV, meer bepaald zijnde voor het vervoer van dienstpersoneel en dienstgoederen, zoo kunnen de tijden van vertrek en aankomst van dezen trein verschillen. Hetzelfde kan ook het geval zijn met de overige Omnibustreinen op de tusschen-stations en halten, van waar die treinen echter in geen geval meer dan drie minuten vóór den bepaalden tijd mogen vertrekken.
   2. De tijd is de middelbare tijd van Batavia, zooals die door het telegraaf-kantoor aldaar wordt aangegeven.
   3. Op alle stations en halten zijn verkrijgbaar officiëele gidsen en tabellen van den loop der treinen, tegen betaling respectievelijk van 50 en 10 centen
   4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 van het algemeen reglement voor de Spoorwegdiensten in Nederl.-Indie, zijn kaartjes voor reizigers verkrijgbaar tot 5 minuten en wordt bagage aangenomen tot 15 minuten vóór het vertrek der treinen.

1873 Timetable

Nederl.-Indische Spoorweg-Maatschappij.
Lijn Batavia-Buitenzorg.
Opening van den Spoorweg
van
Meester Cornelis naar Buitenzorg

voor het publiek verkeer
op
Vrijdag den 31 Januarij, 1873.

VERTREK-UREN der Treinen op den Spoorweg
Kleine Boom -- Batavia -- Buitenzorg.
Rigting Buitenzorg -- Batavia -- Kleine Boom.
NAMEN DER STATIONS
EN HALTEN.
Trein
I.
Trein
III.
Trein
V.
Trein
VII.
Trein
IX.
Trein
XI.
Trein
XIII.
Trein
XV.
Trein
XVII.
Hoofdstation Buitenzorg
Halte Tjileboet
Halte Bodjong Gedeh
Halte Tjitajam
Halte Depok
Halte Pondok Tjina
Halte Lenteng Agoeng
Halte Passar Mingo
Station Meester-Cornelis
Overweg Pegansaän
Halte Koningsplein
Halte Noordwijk
Overweg Sawah Besaar
Hoofdstation Batavia
Halte Kleine Boom
5.50
5.59
6.7  
6.15
6.19
-
6.30
7.30
7.40
7.48
7.55
7.59
8.8  
-
-
-
8.37
8.45
8.49
8.58
-
7.1  
7.18
7.28
7.40
7.54
8.4  
8.14
8.28
8.52
9.1  
9.9  
9.17
9.21
9.37
9.47
9.45
door.
9.58
10.4  
door.
10.14
-
11.17
11.26
11.33
11.39
11.43
11.54
12.4  
1.20
1.29
1.35
1.41
1.45
1.54
-
3.12
3.21
3.30
3.35
door.
3.49
3.59
2.38
2.56
3.6  
3.19
3.34
3.44
3.54
4.9  
4.33
door.
4.48
4.55
door.
5.6  
-
Rigting Kleine Boom -- Batavia -- Buitenzorg.
NAMEN DER STATIONS
EN HALTEN.
Trein
II.
Trein
IV.
Trein
VI.
Trein
VIII.
Trein
X.
Trein
XII.
Trein
XIV.
Trein
XVI.
Trein
XVIII.
Halte Kleine Boom
Hoofdstation Batavia
Overweg Sawah Besaar
Halte Noordwijk
Halte Koningsplein
Overweg Pegansaän
Station Meester-Cornelis
Halte Passar Mingo
Halte Lenteng Agoeng
Halte Pondok Tjina
Halte Depok
Halte Tjitajam
Halte Bodjong Gedeh
Halte Tjileboet
Hoofdstation Buitenzorg
7.12
7.27
door.
7.40
7.47
7.53
8.5  
8.27
8.39
8.49
9.2  
9.13
9.25
9.38
9.56
-
8.15
door.
8.27
8.32
-
9.2  
door.
9.15
9.23
9.29
9.37
10.23
10.36
10.46
10.50
10.56
11.2  
11.10
12.10
12.24
door.
12.35
12.41
door.
12.52
-
2.10
2.20
2.24
2.30
2.36
2.44
-
3.9  
door.
3.22
3.29
door.
3.45
4.7  
4.19
4.29
4.42
4.53
5.5  
5.18
5.36
4.12
4.28
4.37
4.42
4.51
4.58
5.6  
-
5.15
5.25
5.30
5.37
5.43
5.51

Created by Indra Krishnamurti
Last updated June 23, 2000