1971 Timetable

Lintas Utara

DJAKARTA - SURABAJAPASARTURI
DJAKARTA
GAMBIR

PASARSENEN
DJATINEGARA
TJIREBON
T E G A L
PEKALONGAN
SEMARANGTAWANG
SOLOBALAPAN

T J E P U
BODJONEGORO
SURABAJAPASARTURI
MUTIARA
SENDJA 2
DJAJA 2
GAJABARU-
MALAM
GUNUNGDJATI
TJEPAT
TEGALARUM
TJEPAT
U 6
8500
U 2
U 10
8126
12
8128
14
D
-
-
-
-
19.18
21.17
22.32
00.40
-
03.32
04.18
06.35
B
15.10
-
-
-
19.35
21.22
22.38
00.54
-
03.35
04.21
-
D
-
-
-
-
22.11
00.29
01.56
03.53
06.03
-
-
-
B
-
18.25
-
-
22.37
00.36
02.00
04.19
-
-
-
-
D
-
-
-
-
09.46
11.49
13.12
15.08
-
17.59
18.54
21.12
B
-
06.00
-
-
10.07
11.53
13.15
15.21
-
18.02
18.57
-
D
-
-
-
-
20.39
22.32
23.48
01.46
-
04.37
05.23
07.41
B
-
16.45
-
-
20.50
22.38
23.53
01.59
-
04.40
05.26
-
D
-
-
14.20
14.37
18.28
-
-
-
-
-
-
-
B
14.05
-
14.25
14.40
-
-
-
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
12.47
15.23
16.56
19.12
-
-
-
-
B
-
-
08.30
-
13.06
15.32
17.00
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
17.59
19.59
-
-
-
-
-
-
B
-
-
-
13.15
18.15
-
-
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07.40
08.29
10.54
B
-
-
-
-
-
-
-
04.39
-
07.46
08.34
-
SURABAJAPASARTURI - DJAKARTA
SURABAJAPASARTURI
BODJONEGORO
T J E P U
SOLOBALAPAN
SEMARANGTAWANG

PEKALONGAN
T E G A L
TJIREBON
DJATINEGARA
PASARSENEN
GAMBIR
DJAKARTA
MUTIARA SENDJA 1 DJAJA 1 GAJABARU-
MALAM
GUNUNGDJATI TJEPAT TEGALARUM TJEPAT
U 5 8501 U 1 U 9 8209 11 8211 13
D
-
18.11
18.59
-
21.40
23.51
01.20
03.30
-
-
07.27
07.46
B
16.05
18.16
19.02
-
21.58
00.10
01.48
03.41
-
-
07.32
-
D
-
-
-
-
19.02
21.43
23.18
01.05
-
-
05.01
05.20
B
-
-
-
17.18
19.50
21.50
23.23
01.15
-
-
05.06
-
D
-
06.59
07.45
-
10.26
12.29
13.42
15.27
-
-
19.37
-
B
04.53
07.02
07.48
-
10.36
12.32
13.45
15.42
-
-
-
-
D
-
19.52
20.38
-
23.19
01.59
03.22
05.08
-
-
09.14
09.35
B
17.40
19.55
20.41
-
23.41
02.12
03.26
05.18
-
-
09.21
-
D
-
-
-
-
-
-
-
-
10.01
10.16
-
10.35
B
-
-
-
-
-
-
-
06.18
10.04
10.20
-
-
D
-
-
-
-
-
10.19
11.46
13.43
18.26
18.47
-
-
B
-
-
-
-
08.07
10.24
11.51
14.05
18.35
-
-
-
D
-
-
-
-
-
-
-
06.24
11.38
-
-
-
B
-
-
-
-
-
-
04.40
06.38
-
-
-
-
D
-
16.05
16.53
-
20.02
-
-
-
-
-
-
-
B
13.45
16.10
16.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SEMARANG - SOLOBALAPAN - JOGJAKARTA
SEMARANGTAWANG
G U N D I H
SOLOBALAPAN
DELANGGU
TJEPER
KLATEN
JOGJAKARTA
P A N D A N A R A N
8502/8645
8504
8506
8508
8510/8613
D
-
07.35
08.17
08.39
08.49
09.02
-
B
06.26
07.39
08.21
08.40
08.50
-
-
D
-
10.34
11.17
11.39
11.49
12.02
-
B
09.25
10.38
11.21
11.40
11.50
-
-
D
-
13.38
14.15
-
-
-
-
B
12.28
13.41
-
-
-
-
-
D
-
16.20
17.08
-
-
-
-
B
15.09
16.23
-
-
-
-
-
D
-
18.37
19.15
19.40
19.51
20.05
20.40
B
17.20
18.40
19.22
19.42
19.53
20.08
-
JOGJAKARTA - SOLOBALAPAN - SEMARANG
JOGJAKARTA
KLATEN
TJEPER
DELANGGU
SOLOBALAPAN
G U N D I H
SEMARANGTAWANG
P A N D A N A R A N
8600/8603
8616/8605
8607
8609
8611
D
-
05.58
06.13
06.24
06.47
07.38
08.50
B
05.11
06.01
06.15
06.29
07.00
07.41
-
D
-
-
09.19
09.29
09.52
10.37
11.10
B
-
09.07
09.20
09.34
09.59
10.40
-
D
-
-
12.20
12.30
12.52
13.35
14.40
B
-
12.08
12.21
12.35
12.57
13.39
-
D
-
-
-
-
-
15.51
17.03
B
-
-
-
-
15.13
15.54
-
D
-
-
-
-
-
18.34
19.47
B
-
-
-
-
17.55
18.38
-

SEMARANGPONTJOL - REMBANG
SEMARANGPONTJOL
SEMARANGTAWANG

D E M A K
K U D U S
P A T I
DJUANA
R E M B A N G
K.A.  P E N U M P A N G
702
704
708
710
712
D
-
04.42
05.52
07.12
08.14
08.49
09.44
B
04.35
04.51
06.12
07.18
08.19
08.54
-
D
-
07.58
08.48
09.38
10.27
10.56
11.44
B
07.51
08.05
08.52
09.42
10.31
11.00
-
D
-
11.58
13.08
14.15
15.17
15.52
16.41
B
11.51
12.07
13.15
14.21
15.22
15.57
-
D
-
14.08
15.22
16.27
17.34
18.12
-
B
14.01
14.20
15.27
16.37
17.42
-
-
D
-
16.21
17.09
17.59
18.49
19.18
20.06
B
16.14
16.26
17.13
18.04
18.53
19.22
-
REMBANG - SEMARANGPONTJOL
R E M B A N G
DJUANA
P A T I
K U D U S
D E M A K
SEMARANGTAWANG
SEMARANGPONTJOL
K.A.  P E N U M P A N G
703
705
709
711
715
D
-
-
-
-
05.19
06.27
06.41
B
-
-
-
04.20
05.26
06.34
-
D
-
04.54
05.23
06.11
07.01
07.47
08.06
B
04.10
04.58
05.27
06.15
07.05
07.59
-
D
-
08.46
09.20
10.21
11.26
12.31
12.45
B
07.56
08.50
09.24
10.26
11.30
12.38
-
D
-
10.59
11.39
12.46
14.09
15.13
15.25
B
10.09
11.09
11.49
13.10
14.13
15.18
-
D
-
16.36
17.05
17.56
18.46
17.32
17.49
B
15.51
16.40
17.09
18.00
18.50
17.42
-

Lintas Selatan

DJAKARTA - PURWOKERTO - SURABAJA
DJAKARTA
GAMBIR

PASARSENEN
DJATINEGARA
TJIREBON
PURWOKERTO
K R O J A
GOMBONG
KEBUMEN
KUTOARDJO
JOGJAKARTA
SOLOBALAPAN

M A D I U N
SURABAJAGUBENG
SURABAJA
BIMA 2
SENDJA 4
DJAJA 4
PURBAJA 2
TJEPAT
TJEPAT
S 6
S 8
S 2
28
20
26
D
-
-
-
-
19.37
22.47
23.26
-
-
-
01.59
03.14
05.00
07.30
-
B
16.00
-
-
-
20.07
22.50
23.33
-
-
-
02.11
03.19
05.05
-
-
D
-
-
-
-
21.15
00.19
-
01.43
02.09
02.43
03.54
-
-
-
-
B
-
17.15
-
-
21.30
00.37
-
01.46
02.12
02.46
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
09.46
12.41
13.31
-
-
-
16.03
17.21
19.17
21.48
22.00
B
-
06.00
-
-
10.01
12.46
13.37
-
-
-
16.18
17.26
19.22
21.54
-
D
-
-
-
-
-
-
05.36
06.13
06.41
07.29
08.59
10.38
12.31
15.21
15.32
B
-
-
-
-
-
05.00
05.41
06.18
06.46
07.34
09.12
10.44
12.38
15.26
-
D
-
-
-
-
12.01
15.20
16.13
16.49
17.14
17.47
19.07
21.08
-
-
-
B
-
-
07.40
-
12.23
15.37
16.17
16.51
17.16
17.51
19.25
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.15
08.46
11.57
12.08
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04.57
06.25
08.55
12.02
-
SURABAJA - PURWOKERTO - DJAKARTA
SURABAJA
SURABAJAGUBENG

M A D I U N
SOLOBALAPAN
JOGJAKARTA

KUTOARDJO
KEBUMEN
GOMBONG
K R O J A
PURWOKERTO
TJIREBON
DJATINEGARA
PASARSENEN
GAMBIR
DJAKARTA
BIMA 1
SENDJA 3
DJAJA 3
PURBAJA 1
TJEPAT
TJEPAT
S 5
S 7
S 1
29
21
27
D
-
-
17.50
19.42
20.53
-
-
-
-
00.06
03.00
-
-
06.56
07.16
B
-
15.25
18.01
19.50
21.07
-
-
-
-
00.20
03.10
-
-
07.02
-
D
-
-
-
-
-
19.11
19.47
20.13
-
21.24
00.21
-
-
04.20
04.40
B
-
-
-
-
18.03
19.16
19.50
20.18
-
21.32
00.34
-
-
04.26
-
D
-
04.51
07.26
09.12
10.19
-
-
-
-
13.29
16.12
-
-
20.37
-
B
04.45
04.55
07.31
09.16
10.29
-
-
-
-
13.32
16.22
-
-
-
-
D
-
09.51
12.37
14.32
15.54
17.23
18.10
18.36
19.18
20.04
-
-
-
-
-
B
09.45
09.56
12.45
14.38
16.08
17.29
18.13
18.46
19.28
-
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
06.10
07.32
08.07
08.32
09.06
09.45
13.05
17.40
18.02
-
-
B
-
-
-
05.00
06.19
07.36
08.09
08.34
09.09
10.00
13.21
17.50
-
-
-
D
-
13.41
16.36
18.50
20.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
13.35
13.46
16.41
19.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DJAKARTA - BANDUNG - SURABAJA
DJAKARTA
PASARSENEN
BANDUNG
TASIKMALAJA
BANDJAR
KROJA
GOMBONG
KEBUMEN
KUTOARDJO
JOGJAKARTA
SOLOBALAPAN

M A D I U N
SURABAJAGUBENG
SURABAJA
EKSPRES
TERBATAS
EKSPRES
TERBATAS
EKSPRES
TJEPAT
B 4
S 4F
4
24
D
-
-
-
21.28
-
00.15
-
-
-
03.03
04.21
06.07
09.01
09.12
B
-
-
18.00
21.36
-
00.37
-
-
-
03.18
04.26
06.14
09.06
-
D
-
05.50
09.12
13.03
-
15.55
-
16.52
17.28
18.45
-
-
-
-
B
05.30
06.15
09.30
13.08
-
16.00
-
16.57
17.31
-
-
-
-
-
D
-
-
-
08.50
-
11.44
12.21
12.58
-
14.37
15.53
17.41
20.24
20.35
B
-
-
05.30
08.56
-
11.49
12.26
13.00
-
14.50
16.00
17.52
20.29
-
D
-
-
-
11.16
12.22
14.48
15.24
15.50
16.24
17.52
-
-
-
-
B
-
-
07.38
11.27
12.26
14.52
15.27
15.53
16.28
-
-
-
-
-
SURABAJA - BANDUNG - DJAKARTA
SURABAJA
SURABAJAGUBENG
M A D I U N
SOLOBALAPAN
JOGJAKARTA

KUTOARDJO
KEBUMEN
GOMBONG
KROJA
BANDJAR
TASIKMALAJA
BANDUNG
PASARSENEN
DJAKARTA
EKSPRES
TERBATAS
EKSPRES
TERBATAS
EKSPRES
TJEPAT
B 3
S 3F
3
25
D
-
16.00
18.44
20.38
21.47
-
-
00.00
-
-
03.14
07.06
-
-
B
15.54
16.05
18.48
20.44
22.03
-
-
00.05
-
-
03.36
-
-
-
D
-
-
-
-
-
07.02
07.31
-
08.26
-
11.03
14.27
18.15
18.35
B
-
-
-
-
05.54
07.05
07.34
-
08.29
-
11.07
15.17
18.20
-
D
-
05.21
08.00
09.45
10.53
-
12.42
-
-
-
16.14
19.38
-
-
B
05.15
05.25
08.04
09.50
11.05
-
12.45
-
-
-
16.18
-
-
-
D
-
-
-
-
-
09.51
10.30
10.58
11.37
13.43
14.54
18.42
-
-
B
-
-
-
-
08.35
09.59
10.35
11.05
11.50
13.57
14.59
-
-
-

Lintas Timur

SURABAJA - MALANG - BANJUWANGI
SURABAJAKOTA
SURABAJAGUBENG
M A L A N G
PROBOLINGGO
DJEMBER
BANJUWANGI
BLAMBANGAN 1
PATTAS
TUMAPEL 1
PATTAS
PATTAS
TUMAPEL 5
TJEPAT
PATTAS
PATTAS
TAWANGALUN 1
TUMAPEL 3
91
8925
8927
8929
8931
8933
93
8937
8939
95
8941
D
-
04.41
-
06.28
08.31
11.48
B
04.35
04.46
-
06.34
08.45
-
D
-
06.06
07.37
-
-
-
B
06.00
06.12
-
-
-
-
D
-
07.46
09.24
-
-
-
B
07.40
07.50
-
-
-
-
D
-
09.21
11.04
-
-
-
B
09.15
09.27
-
-
-
-
D
-
10.36
12.14
-
-
-
B
10.30
10.43
-
-
-
-
D
-
12.21
14.05
-
-
-
B
12.25
12.25
-
-
-
-
D
-
12.49
-
14.56
16.58
-
B
12.43
12.54
-
15.01
-
-
D
-
15.36
17.13
-
-
-
B
15.30
15.40
-
-
-
-
D
-
18.01
19.31
-
-
-
B
17.55
18.06
-
-
-
-
D
-
16.11
-
18.00
19.57
-
B
16.05
16.16
-
18.05
-
-
D
-
19.26
21.04
-
-
-
B
19.20
19.31
-
-
-
-
BANJUWANGI - MALANG - SURABAJA
BANJUWANGI
DJEMBER
PROBOLINGGO
M A L A N G
SURABAJAGUBENG
SURABAJAKOTA
TAWANGALUN 2
PATTAS
PATTAS
TUMAPEL 4
TJEPAT
BLAMBANGAN 2
TUMAPEL 2
PATTAS
PATTAS
PATTAS
TUMAPEL 6
90
8022
8024
8026
92
94
8028
8030
8034
8036
8038
D
-
-
06.23
-
08.13
08.24
B
-
04.25
06.29
-
08.18
-
D
-
-
-
-
08.35
08.45
B
-
-
-
07.00
08.39
-
D
-
-
-
-
09.53
10.03
B
-
-
-
08.15
09.57
-
D
-
-
-
-
11.25
11.36
B
-
-
-
10.00
11.30
-
D
-
-
10.38
-
12.46
12.57
B
-
08.40
10.42
-
12.51
-
D
-
12.16
14.25
-
16.15
16.27
B
09.03
12.32
14.29
-
16.21
-
D
-
-
-
-
13.08
13.20
B
-
-
-
11.35
13.14
-
D
-
-
-
-
14.25
14.36
B
-
-
-
13.00
14.30
-
D
-
-
-
-
18.31
18.41
B
-
-
-
16.50
18.35
-
D
-
-
-
-
19.36
19.47
B
-
-
-
18.05
19.41
-
D
-
-
-
-
21.25
21.36
B
-
-
-
20.00
21.30
-

Lintas Barat

DJAKARTA - BANDUNG
DJAKARTA
PASARSENEN
G A M B I R
DJATINEGARA
PURWAKARTA
BANDUNG
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
TJEPAT
R 30
R 32
R 60
R 34
R 36
R 52
R 38
R 40
R 56
D
-
-
05.14
05.42
07.06
08.40
B
05.00
-
05.25
05.53
07.17
-
D
-
-
-
-
-
09.28
B
06.30
-
-
-
-
-
D
-
07.45
-
08.02
10.36
11.27
B
07.30
07.50
-
08.07
10.41
-
D
-
-
-
-
-
13.35
B
10.24
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
14.06
B
11.12
-
-
-
-
-
D
-
13.50
-
14.07
15.40
17.49
B
13.35
13.55
-
14.11
15.45
-
D
-
-
-
-
-
18.24
B
15.30
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
19.13
B
16.20
-
-
-
-
-
D
-
17.20
-
17.37
19.11
-
B
17.05
17.25
-
17.42
-
-
BANDUNG - DJAKARTA
BANDUNG
PURWAKARTA
DJATINEGARA
G A M B I R
PASARSENEN
DJAKARTA
TJEPAT
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
TJEPAT
PARAHIANGAN
TJEPAT
R 51
R 31
R 33
R 53
R 35
R 37
R 55
R 39
R 41
D
-
-
06.27
-
06.44
07.04
B
-
05.00
06.32
-
06.49
-
D
-
-
07.59
08.21
-
08.40
B
05.10
-
08.04
08.26
-
-
D
-
-
08.26
08.46
-
09.03
B
05.54
-
08.29
08.49
-
-
D
-
09.27
11.06
-
11.24
11.44
B
07.29
09.37
11.12
-
11.29
-
D
-
-
13.02
13.22
-
13.39
B
10.30
-
13.05
13.25
-
-
D
-
-
13.52
14.14
-
14.33
B
11.05
-
13.57
14.19
-
-
D
-
14.51
16.22
-
16.39
16.59
B
13.10
14.53
16.27
-
16.44
-
D
-
-
17.21
17.41
-
17.58
B
14.49
-
17.24
17.44
-
-
D
-
17.48
19.03
19.23
-
19.42
B
16.18
17.52
19.06
19.28
-
-

DJAKARTA - MERAK
DJAKARTA
TANAHABANG
RANGKASBITUNG
SERANG
MERAK
TJEPAT
TJEPAT
PATTAS
TJEPAT
30
32
34
36
D
-
-
07.17
08.23
09.26
B
-
05.15
07.24
08.28
-
D
-
10.14
12.26
13.30
14.33
B
09.45
10.24
12.34
13.35
-
D
-
13.14
15.15
16.14
17.10
B
12.30
14.23
15.23
16.18
-
D
-
14.34
16.46
16.48
-
B
14.05
14.44
16.52
-
-
MERAK - DJAKARTA
MERAK
SERANG
RANGKASBITUNG
TANAHABANG
DJAKARTA
TJEPAT
PATTAS
TJEPAT
TJEPAT
31
33
35
37
D
-
-
06.11
08.22
09.01
B
-
05.15
06.18
08.32
-
D
-
07.27
08.22
10.21
10.54
B
06.35
07.31
08.29
10.30
-
D
-
11.28
12.29
14.43
15.21
B
10.30
11.33
12.37
14.52
-
D
-
16.46
17.49
19.59
-
B
15.40
16.51
17.57
-
-

Lintas Sumatra Selatan


PANDJANG - KERTAPATI KERTAPATI - PANDJANG
PANDJANG
TANDJUNGKARANG
KOTABUMI
BATURADJA
PRABUMULIH
KERTAPATI
RADJA BASA 2
SRIWIDJAJA 2
KERTAPATI
PRABUMULIH
BATURADJA
KOTABUMI
TANDJUNGKARANG
PANDJANG
RADJA BASA 1
SRIWIDJAJA 1
4
6
3
5
D
-
07.14
10.10
14.48
16.50
18.20
B
06.45
08.10
10.16
14.53
16.56
-
D
-
18.20
21.45
02.11
04.09
05.40
B
18.00
19.45
21.51
02.16
04.16
-
D
-
09.18
11.23
15.47
17.57
19.49
B
07.50
09.25
11.28
15.55
19.20
-
D
-
22.28
00.29
04.52
07.00
07.59
B
21.00
22.35
00.35
04.58
07.30
-

Created by Indra Krishnamurti
Last updated December 26, 2004